• MOU
  • พศจ.เพชรบุรีรับการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๙
  • เชิญชวนรักษาศีล ๕

    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักเรียน ปฏิบัติตนตามแนวศีล ๕

Home
_____พศจ.เพชรบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดใหญ่สุุวรรณาราม อ.เมืองเพชรบุรี_____


พศจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะฯ

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมวัดและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป  ณ ...

อ่านต่อ

พศจ เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมวัด

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมวัดบ่อหลวง วัดเสาวคนธ์และวัดขุนตรา ...

อ่านต่อ

MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5

News image

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ประกอบพิธีลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เป...

อ่านต่อ

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ลงนาม MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5

News image

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จ...

อ่านต่อ

พศจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระราชสุวรรณมุนี

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผอ.พศจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระราชสุวรรณมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ...

อ่านต่อ

พศจ.เพชรบุรีให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชนผ่านทาง Line QR Code

News image

พศจ.เพชรบุรีได้รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ผ่านทาง Line QR Code

อ่านต่อ

พศจ.เพชรบุรี เร่งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด

News image

พศจ.เพชรบุรี เร่งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด  โดยมีเป้าหมายภายใน  ๓  เดือน  สามารถออนไลน์ระบบดังกล่าว  แ...

อ่านต่อ

พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมพระนวกะอำเภอหนองหญ้าปล้อง

วันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพระนวกะของคณะสงฆ์อำเภอหนองหญ้าปล้อง  ณ วัดหนองหญ้าปล้อง  โดยมีพระราชรัตนสุธี  รองเจ้าคณะภาค ๑๕ ...

อ่านต่อ
-
+
8

ประสานอำเภอเขาย้อยเพื่อเตรียม MOU ระดับอำเภอ

วันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์อำเภอเขาย้อย เข้าพบผู้แทนนายอำเภอเขาย้อยเพื่อประสานเตรียมการจัดพิธี MOU หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับอำเภอ ซึ่งกำหนดจัดพิธีในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ ...

อ่านต่อ

MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองหญ้าปล้อง

News image

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๙  คณะสงฆ์อำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมกับอำเภอหนองหญ้ปล้อง  จัดพิธีลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับอำเภอ ณ วัดหนองหญ้าปล้อง  โ...

อ่านต่อ
-
+
8


ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ภายใต้โครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้ว่าฯพาเข้าวัดประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โดยในช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเข้าวัด  ณ วัดอุทัยโพธาราม ...

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประจำเดือนมีนาคม

News image

เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม ที่ผ่านมา  นายสนิท ขาวสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  วัดห้วยรางโพธิ์  อ...

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพาเข้าวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์

News image

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการ"เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่ 3/2559 ณ วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ ...

อ่านต่อ

More in: ผู้ว่าฯพาเข้าวัด

-
+
8


วัดมหาสมณาราม

News image

วัดคงคารามวรวิหาร

News image

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

News image

วัดมหาธาตุวรวิหาร

News image
-
+
12

โครงการท่องเที่ยว เรียนรู้ธรรมะไหว้พระ  ๙  วัด  เพชรบุรี

วัดถ้ำแกลบ

News image

วัดเขาย้อย

News image

วัดใหญ่สุวรรณาราม

News image

วัดมหาธาตุ

News image
-
+
12

ทำเนียบวัดจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศทางด้านพระพุทธศาสนา


ดาวน์โหลดฟอร์มบริการต่างๆ


ลิงค์เว็บไซต์วัดในจังหวัดเพชรบุรี
แนะนำวัดในจังหวัดเพชรบุรี

ภายในวัด มีศาลาการเปรียญเป็นพระตำหนักไม้สักทั้งหลังที่พระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชทานแด่พระสังฆราชชาวเพชรบุรี...

ระบบบริหารจัดการการจัดประโยชน์วัดร้างฯ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้15
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว104
mod_vvisit_counterเดือนนี้246
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว563
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด251791

ขณะนี้มีผู้ชม : 1
IPของคุณ: 103.55.140.141
,
Now is: 2018-06-19 23:06