• ขอเชิญอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญสมัครอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

 • เชิญชวนรักษาศีล ๕

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักเรียน ปฏิบัติตนตามแนวศีล ๕

 • เชิญชวนรักษาศีล ๕

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักเรียน ปฏิบัติตนตามแนวศีล ๕

 • ขอเชิญอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญสมัครอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

Home
กำหนดการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

จังหวัดเพชรบุรี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  พิพิธสถานแห่งชาติพระนครคีรี  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  ประจำปี ...

อ่านต่อ

จังหวัดเพชรบุรี จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก  ประจำปี  ๒๕๕๙  ในวันที่  ๑๙-๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  โดยในปีนี้  กำหนดให้มีพิธีธรรมยาตรานำเครื่องสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระเจดีย์พระธาตุจอมเพชร  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสที่ทรงสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็๋จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

News image

จังหวัดเพชรบุรี  ขอเชิญสมัครอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่  สนใจติดต่อสอบถาม โทร .๐ ๓๒๔๐ ๐๗๓๗  หรือคลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

อ่านต่อ

โครงการไหว้พระ ๙ วัด

News image

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จัดโครงการไหว้พระ ๙ วัด  เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานวิถีถิ่นวิถีไทย ๒๕-๒๙ มีนาคมนี้  โดยเส้นทางจะเริ่่มที่วัดข่อย - วัดสระบัว - วัดพระพุทธไสยาสน์ - วัดคงคารามวรวิหาร - วัดมหาธาตุวรวิหาร - วัดเกาะ - วัดเพชรพลี - วัดกำแพงแลง - และจบที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเทศบาลจะจัดรถรางไว้คอยบริการ  วันละ ๒- ๔ รอบ  สนใจสอบถามรายละเอียด  ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐๓๒ ๔๐...

อ่านต่อ
-
+
4

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ผอ.พศจ.เพชรบุรี เข้านมัสการรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศ

เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  นายบุญเชิด  กิตติธรางกูร เข้ากราบนมัสการพระครูอนุกูลวชิรกิจ  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดหนองชุมพล  อ.เขาย้อย  โดยเจ้าอธิการเสรี เจ้าอาวาสวัดหนองชุมพล  กล่าวว่า  วัดหนองชุมพล ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันจันทร์  เพื่อความสิริมงคล  และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนา ...

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอเมืองเพื่อหารือเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา

News image

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ที่ผ่านมา  ผอ.พศจ.เพชรบุรีและคณะเข้ากราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมไหว้พระเข้าวัดในเขตอำเภอเมือง  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รู้และเข้าถึงเส้นทางการทำบุญผ่านวิธีการต่างๆ จำนวน ๙ วั...

อ่านต่อ

พศจ.เพชรบุรี เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง

News image

เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๙  ผอ.พศจ.เพชรบุรีและคณะเยี่ยมสนามสอบบาลีวันที่ ๓ ณ วัดหนองจอก

อ่านต่อ

More in: ข่าวและกิจกรรมพศจ.เพชรบุรี

-
+
4

อ่านข่าวและกิจกรรมอื่นๆ
คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีกางโปรเจคที่ทำการคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี

News image

เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม ที่ผ่านมา ผอ.พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมหารือนอกรอบกับพระเดชพระคุณพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี  และพระสังฆาธิการที่เป็นคณะทำงาน  เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการสร้างศาลาว่าการคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นทีทำการของเจ้าคณะผู้ปกครองระดับอำเภอและจังหวัด  รวมถึงที่ทำการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ทั้งนี้  เพื่อให้การคณะสงฆ์มีความเป็นระบบ  แ...

อ่านต่อ
-
+
4

อ่านข่าวแวดวงคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีอื่นๆ


ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ภายใต้โครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประจำเดือนมีนาคม

News image

เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม ที่ผ่านมา  นายสนิท ขาวสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  วัดห้วยรางโพธิ์  อ...

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพาเข้าวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์

News image

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการ"เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่ 3/2559 ณ วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ ...

อ่านต่อ

More in: ผู้ว่าฯพาเข้าวัด

-
+
8


วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

News image

วัดคงคารามวรวิหาร

News image

วัดใหญ่สุวรรณาราม

News image

วัดมหาธาตุ

News image
-
+
12

โครงการท่องเที่ยว เรียนรู้ธรรมะไหว้พระ  ๙  วัด  เพชรบุรี

วัดถ้ำแกลบ

News image

วัดเขาย้อย

News image

วัดใหญ่สุวรรณาราม

News image

วัดมหาธาตุ

News image
-
+
12

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดเพชรบุรี

ความเป็นมา

News image

ป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

News image

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

News image

คำขวัญสำหรับนักเรียน

News image
-
+
12

สายตรงผอ.ทำเนียบวัดจังหวัดเพชรบุรีศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี


การส่งเสริมธรรมศึกษา