Get Adobe Flash player

Home เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ พศจ.เพชรบุรี

วิสัยทัศน์ พศจ.เพชรบุรี

วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

เป็นองค์กรหลักในการอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา  สนับสนุนการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา    เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน   ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของชาติให้เกิดสันติสุขในสังคม     รวมทั้งสนองงานคณะสงฆ์    และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  ในจังหวัด     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ