Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสั่งซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เชิญชวนสั่งซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2009 เวลา 13:58

กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้จัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 26 รายการ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศล
เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ทีสนใจ หากมีความประสงคจะสั่งซื้อ
ขอให้ประสานไปยังกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 10303
โทร 02-2803581-9 ต่อ 671,02-2801640-1
โทรสาร 02-2801639

LAST_UPDATED2