Home ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 11:28

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานศาสนการ และลูกจ้างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศจรรยาข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศคุณธรรม จริยาธรรม ของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555)
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
LAST_UPDATED2