Home ข่าวประชาสัมพันธ์ MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5
MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2016 เวลา 17:15

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ประกอบพิธีลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ประสานงาน

LAST_UPDATED2