Get Adobe Flash player

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5

MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ประกอบพิธีลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ประสานงาน