Get Adobe Flash player

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมวัด

พศจ เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมวัด

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมวัดบ่อหลวง วัดเสาวคนธ์และวัดขุนตรา

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน มนุษย์เต่า

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน !!! ซื้อสิทธิ์ขายเสียง !!!

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ภาคโกงข้อสอบ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง .