Get Adobe Flash player

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะฯ

พศจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะฯ

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมวัดและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป  ณ วัดหนองหญ้าปล้อง

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน มนุษย์เต่า

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน !!! ซื้อสิทธิ์ขายเสียง !!!

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ภาคโกงข้อสอบ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง .