Get Adobe Flash player

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะฯ

พศจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะฯ

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมวัดและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป  ณ วัดหนองหญ้าปล้อง