Get Adobe Flash player

Home

MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองหญ้าปล้อง

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๙  คณะสงฆ์อำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมกับอำเภอหนองหญ้ปล้อง  จัดพิธีลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับอำเภอ ณ วัดหนองหญ้าปล้อง  โดยมีคณะสงฆ์และส่วนราชการระดับอำเภอเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน มนุษย์เต่า

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน !!! ซื้อสิทธิ์ขายเสียง !!!

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ภาคโกงข้อสอบ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง .