Home
MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองหญ้าปล้อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 16:03

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๙  คณะสงฆ์อำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมกับอำเภอหนองหญ้ปล้อง  จัดพิธีลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับอำเภอ ณ วัดหนองหญ้าปล้อง  โดยมีคณะสงฆ์และส่วนราชการระดับอำเภอเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

LAST_UPDATED2