Home
ประสานอำเภอเขาย้อยเพื่อเตรียม MOU ระดับอำเภอ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 16:13

วันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์อำเภอเขาย้อย เข้าพบผู้แทนนายอำเภอเขาย้อยเพื่อประสานเตรียมการจัดพิธี MOU หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับอำเภอ ซึ่งกำหนดจัดพิธีในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ วัดห้วยหลวง