Get Adobe Flash player

Home

ประสานอำเภอเขาย้อยเพื่อเตรียม MOU ระดับอำเภอ

วันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์อำเภอเขาย้อย เข้าพบผู้แทนนายอำเภอเขาย้อยเพื่อประสานเตรียมการจัดพิธี MOU หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับอำเภอ ซึ่งกำหนดจัดพิธีในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ วัดห้วยหลวง

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน มนุษย์เต่า

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน !!! ซื้อสิทธิ์ขายเสียง !!!

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ภาคโกงข้อสอบ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง .