Home เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ พศจ.เพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2009 เวลา 10:08

วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

เป็นองค์กรหลักในการอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา  สนับสนุนการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา    เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน   ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของชาติให้เกิดสันติสุขในสังคม     รวมทั้งสนองงานคณะสงฆ์    และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  ในจังหวัด     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

LAST_UPDATED2