Get Adobe Flash player

Home ข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี

 

พระวชิรธรรมคณี
วัดหนองจอก
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

พระพิพิธพัชโรดม
วัดพระรูป
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

พระครูวัชรสุวรรณาทร
วัดใหญ่สุวรรณาราม
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
กกกกกกกก พระครูปิยวัชรคุณ
วัดช่อม่วง
เจ้าคณะอำเภอบ้านลาด
กกกกกกก พระครูวัชรชลธรรม
วัดชลธราราม
เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
กกกกกก พระครูพุทธรัตนาภิบาล
วัดเขาตะเครา
เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ
วัดพลับพลาชัย
เจ้าคณะอำเภอชะอำ
พระครูญาณวัชร์วิมล
วัดห้วยหลวง
เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
พระครูวิจักษ์วัชรธรรม
วัดห้วยกวางจริง
เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน
พระครูพิทักษ์วัชรกิจ
วัดหนองหญ้าปล้อง
เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" ตอน เพราะการทุจริตไม่ใช่เกม

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน !!! ซื้อสิทธิ์ขายเสียง !!!

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ภาคโกงข้อสอบ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง .