Get Adobe Flash player

Home ข้อมูลสารสนเทศ มหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคม

กรรมการมหาเถรสมาคม

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
วัดปากน้ำ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
วัดสัมพันธวงศาราม

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศวิหาร


สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วัดเทพศิรินทราวาส
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดพิชยญาติการาม
สมเด็จพระพุฒาจารย์
วัดไตรมิตรวิทยาราม


พระพรหมวชิรญาณ
วัดยานนาวา

พระพรหมเมธาจารย์
วัดบุรณศิริมาตยาราม

พระวิสุทธิวงศาจารย์
วัดปากน้ำ


พระพรหมเมธี
วัดสัมพันธวงศาราม

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระพรหมดิลก
วัดสามพระยา
พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ
พระพรหมสิทธิ
วัดสระเกศ
พระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวิสุทธาจารย์
วัดเครือวัลย์

พระธรรมธัชมุนี
วัดปทุมวนาราม
พระธรรมบัณฑิต
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ฺฺ:: อำนาจหน้าที่

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" ตอน เพราะการทุจริตไม่ใช่เกม

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน !!! ซื้อสิทธิ์ขายเสียง !!!

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ภาคโกงข้อสอบ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง .