ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี บันทึกเทปรายการให้ สวท.เพชรบุรี ในเรื่องบทบาทของคณะสงฆ์เพชรบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.75 MHz อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210506122136697คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูนิเทศวัชรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตำหนัก
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,881