วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

วัดคงคารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ 118 ไร่ 25 ตารางวา

วัดคงคารามวรวิหารตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2370 จากจารึกที่หน้าหอสวดมนต์ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2367–2394 พระองค์ทรงยกเงินพระคลังข้างที่จำนวนหมื่นชังกับทองร้อยชั่ง ไว้สำหรับการปฏิสังขรณ์พระอาราม วัดคงคารามวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2522 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 22.70 เมตร ยาว 41.30 เมตร[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 9.60 เมตร ยาว 26.70 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย มณฑปสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 มีหลังคาลดถึง 5 ชั้น เป็นทรงสูงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทรงจอมแหเหยียบมุขจตุรมุข มีเครื่องลำยอง ช่อฟ้า ใบระกา ก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูง มีระเบียงรอบ มีบันไดขึ้นสี่ทิศ เสาผนังก่ออิฐถือปูน[2] ศาลาการเปรียญ กว้าง 9.90 เมตร ยาว 26.80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ 5 หลัง หอสวดมนต์ กว้าง 9.30 เมตร ยาว 13.40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นอาคารไม้ทรงไทย าลาอเนกประสงค์ กว้าง 19.20 เมตร ยาว 13.10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ และหอไตรกลางน้ำ วัดมีโบราณวัตถุ คือ ตู้เก็บพระไตรปิฎกโบราณ ใบเสมาโบราณ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์โบราณ[3]

อ้างอิง

  1. "วัดคงคารามวรวิหาร".
  2. "มณฑปวัดคงคารามวรวิหาร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3.  "วัดคงคารามวรวิหาร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  4.  th.wikipedia.org
  5. ภาพถ่ายโดย สหายเฒ่าพาเที่ยวByเพชรบุรีhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100090093942928

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,606