พศจ.เพชรบุรี ร่วมตรวจเยี่ยม ถวายกำลังใจ การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566 พศจ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พศจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ประสบอัคคีภัย ถวายคำแนะนำการจัดทำแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัดที่ประสบอัคคีภัย  พศจ.เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พศจ.เพชรบุรี ร่วมตรวจเยี่ยม  ถวายกำลังใจ การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,775