ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พระครูศรีวัชราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย เจ้าอาวาสวัดศีลคุณาราม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง
และของยังชีพอื่น ๆ โดยให้ รองนายก อบต.หนองชุมพลเหนือ, ประธานสภา อบต.หนองชุมพลเหนือผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒
และคณะฯ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของให้กับประชาชน หมู่ 2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ในการนี้ นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
มอบ นายวชรสิน แก้วเสียง ,นางสาวณัฐศิณี เพ็งเอี่ยม และนางกัณธิมา ขำละม้าย
เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบสิ่งของดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,493