พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงาน การทบทวน เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ทำความเข้าใจร่วมกันตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

                  นางณภัสนันท์  ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงาน  เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานภายในสำนักงาน ข้อสั่งการในข้อราชการต่างๆ  การทบทวน เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ทำความเข้าใจร่วมกันตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 3 อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ข่าว ขวัญนิดา

ภาพ ธนัช


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,606