นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
งดรับของขวัญ011.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,112