ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการบทความ image image
บทความที่น่าสนใจ
image
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
image
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการอบรมเพื่อยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
การประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจศาสนสมบัติ และการเงินของวัดมหาธาตุวรวิหาร
บทความยอดนิยม
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
image
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 853