ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี 

 

นางพัชรินทร์  พัดทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
 
โทรศัพท์ 032-400737
pbi.onab@gmail.com
 

 
นายดำรงค์  สอนอ้น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 
 

นายวชรสิน  แก้วเสียง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางณฐสรณ์  ขำปรางค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวกานต์พิชชา  บุรินทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางกัณธิมา  ขำละม้าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนวลนภา  ขำทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสิรินธร  ถีราวุฒิ
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ปฏิบัติการ
 

 

นางสาวณัฐศิณี  เพ็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวดลนพร  เนียมเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุภาพ  บุญเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 
 
นางสาวนงค์นุช  พูลถิ่น
พนักงานทำความสะอาด
นายธนัช  มีอยู่
พนักงานขับรถ
 


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,919