พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ร่วมกับคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พศจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลท่าราบ เขต 1 พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงาน ครั้งที่ 9/2565  พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2565 ,คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย,คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พศจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 2

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,368