ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา บุรินทอง
และนายธนัช มีอยู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พบพระครูวิจักษ์วัชรธรรม เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน
เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อถวายหนังสือ, คัมภีร์ และน้ำพระพุทธมนต์ ดังนี้
๑. หนังสือเจริญพระพุทธมนต์ “มหาราชปริตร” และหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
๒. คัมภีร์บทพระธรรมเทศนา เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๓. น้ำพระพุทธมนต์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,606