ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พระครูศรีวัชราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย เจ้าอาวาสวัดศีลคุณาราม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง
และของยังชีพอื่น ๆ โดยให้ รองนายก อบต.หนองชุมพลเหนือ, ประธานสภา อบต.หนองชุมพลเหนือผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒
และคณะฯ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของให้กับประชาชน หมู่ 2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ในการนี้ นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
มอบ นายวชรสิน แก้วเสียง ,นางสาวณัฐศิณี เพ็งเอี่ยม และนางกัณธิมา ขำละม้าย
เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบสิ่งของดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูนิเทศวัชรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตำหนัก
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,153