ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๔ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูนิเทศวัชรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตำหนัก
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,158