ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
คณะสงฆ์อำเภอแก่งกระจาน นำโดย พระครูวิจักษ์วัชรธรรมเจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้จังหวัดเพชรบุรี ยืมพัดลมขนาดใหญ่
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่โรงพยาบาลสนาม จำนวน ๑๘ ตัว และมอบน้ำดื่ม ๔๐ ลัง
ในการนี้ นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวกานต์พิชชา บุรินทอง
และ นายธนัช มีอยู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ประสานอำนวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูนิเทศวัชรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตำหนัก
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,137