พศจ.เพชรบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00 น. พศจ.เพชรบุรี ร่วมปรึกษาหารือเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐเกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดินวัดเขาบันไดอิฐ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เวลา 13.00 น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.เพชรบุรี นายดำรงค์ สอนอ้น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายวชรสิน แก้วเสียง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอชะอำ โดยมีพระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ เจ้าคณะอำเภอชะอำ เป็นประธานการประชุม มีเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ ร่วมประชุม ณ วัดนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมประชุมและชี้แจง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / เรื่องสายด่วน 1374 โดยประสานการทำงานร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและพระวินยาธิการ / มติมหาเถรสมาคม เรื่องพระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย / บทบาทหน้าที่พระวินยาธิการตามระเบียบมหาเถรสมาคม ฯลฯ วาระสำคัญ เช่น สรุปผลการดำเนินงานด้านการปกครองสงฆ์ที่ผ่านมาของคณะสงฆ์อำเภอชะอำ โดยเจ้าคณะผู้ปกครองได้มีการเข้มงวดกวดขัน สอดส่องดูแล แก้ไขและยุติปัญหา การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับวัดและพระสงฆ์ในพื้นที่ที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อออนไลน์ลงได้อย่างรวดเร็วการขับเคลื่อนงานการปกครอง เช่น การตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ของคณะสงฆ์จังหวัด การกวดขันการบิณฑบาตตามตลาดและสถานที่ท่องเที่ยว การจัดการที่พักสงฆ์ที่ทำการเรี่ยไร พระสงฆ์ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง การแต่งตั้งพระวินยาธิการประจำจังหวัด ตามระเบียบมหาเถรสมาคม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,157