พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน  2565

เวลา 13.30 น.

         นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปี 2565 โดยมี พระครูพุทธรัตนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดเขาตะเครา เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม พระมหาสมนึก จนฺทโชโต  พระสมุห์อำนาจ จนฺทโชโต พระมหาจตุรภัทร จนฺทปญโญ พระมหาอโนทัย พลวฑฺฒโก พระวีรวัชร อชิโต และ นางบุษกร เอี่ยมเทศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ร่วมประชุม ณ วัดเขาตะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,704