พศจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

เวลา 14.00 น.

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ครูวินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)  ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีผู้ร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 ประมาณ 401,000 บาท ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

                  ในการนี้ นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวขวัญนิดา บุญมี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมสนองงานในพิธีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว ขวัญนิดา

ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,366