พศจ.เพชรบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา  2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30 น.

                นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายภารกิจให้ข้าราชการในสังกัดร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบธรรมสนามหลวง ดังนี้

1. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนาย พิริยะ แจ่มจ้า นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ วัดหนองจอก, โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง, โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

2. นางสาวดลนพร เนียมเงิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวขวัญนิดา บุญมี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  วัดสนามพราหมณ์, วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร, โรงเรียนวัดนาพรม, โรงเรียนวัดจันทราวาส

3. นางสุภาพ บุญเลิศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวนวลนภา ขำทวี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย, วัดคงคารามวรวิหาร, วัดกุฎีดาว, โรงเรียนพรหมานุสรณ์, โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนเทศบาล 4


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,389