พศจ.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 น.

                  นางณภัสนันท์  ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวขวัญนิดา บุญมี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เน้นย้ำว่าการประเมิน ITA ไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรม เพื่อการป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม และความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปใช้วางแผนการพัฒนาองค์กร และการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักมาตรฐานจริยธรรม ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"

ข่าว ขวัญนิดา

ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,112