พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดฯ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ครั้งที่ 1/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เวลา 13.30 น.

                  นางณภัสนันท์  ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ครั้งที่ 1/2566 ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานการประชุม พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ หอประชุมสงฆ์วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"

ข่าว ขวัญนิดา

ภาพ นวลนภา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,170