ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ อดีตเจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระพรหมเวที
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม และ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗ วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และนางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,803