ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ อดีตเจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระพรหมเวที
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม และ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗ วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และนางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
image
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และนางสาวดลนพร เนียมเงิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมถวายกำลังใจพระภิกษุ ณ วัดห้วยกวางจริง ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด วัดศีลคุณาราม อำเภอเขาย้อย และวัดหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้ การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
image
เวียนเทียนออนไลน์วันอาสาฬหบูชา
บทความยอดนิยม
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
image
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูนิเทศวัชรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตำหนัก
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,273