ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสามัคคีธรรม อาคารสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระพรหมเวที ผู้รักษาการเจ้าคณะ
ภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
image
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และนางสาวดลนพร เนียมเงิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมถวายกำลังใจพระภิกษุ ณ วัดห้วยกวางจริง ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด วัดศีลคุณาราม อำเภอเขาย้อย และวัดหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้ การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
image
เวียนเทียนออนไลน์วันอาสาฬหบูชา
บทความยอดนิยม
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
image
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูนิเทศวัชรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตำหนัก
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,263