พศจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี
วันที่ 19 กันยายน  2565

               สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานเทียนพรรษา มหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 แก่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 วัด  ดังนี้
เวลา 08.00 น. ณ วัดคงคาราม วรวิหาร  อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
         นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ถวายแด่พระวิสุทธิวรกิจ เจ้าอาวาส ร่วมกับ ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอเมืองเพชรบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เวลา 09.30 น. ณ วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร   อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

            ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ถวายแด่พระครูปิยธรรมาภิยุติ เจ้าอาวาส ร่วมกับ ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอเมืองเพชรบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เวลา 13.00 น. ณ วัดห้วยตะแกละ  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

             ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา โดยนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธี ถวายแด่พระครูใบฎีกา อนันต์ เขมานนฺโท เจ้าอาวาส ร่วมกับ ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 

ข่าว: ขวัญนิดา

ภาพ: ขวัญนิดา,พิริยะ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,715