พศจ.เพชรบุรี ร่วมมุทิตาสักการะ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2565

เวลา 07.30 น.                

             นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้ากราบนมัสการ มุทิตาสักการะ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ ดังนี้

1. พระธรรมวราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14-15(ธ) เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์

2. พระราชเมธากรกวี  เจ้าคณะภาค 12-13 (ธ)

3. พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

4. พระครูวินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)

5. พระวิสุทธิวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคงคาราม วรวิหาร

6. พระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี

7. พระครูปิยธรรมาภิยุต เจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร(วัดเขาวัง) 

8. พระครูวาทีวรวัฒน์ เจ้าอาวาส วัดมหาธาตุวรวิหาร

              ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี นายสุขพิชัย เชาวกุล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,380