พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2566

เวลา 09.30 น.

                   นางณภัสนันท์  ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสุขพิชัย เชาวกุล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เสนอวาระการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดสนามพราหมณ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานราชการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า)

"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"

ข่าว ขวัญนิดา 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,090