พศจ.เพชรบุรี ร่วมโครงการสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2566

เวลา 13.00 น.

                   นางณภัสนันท์  ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580   โดยพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 ประธานกรรมการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าถวายสักการะและกล่าวถวายรายงาน ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"

ข่าว/ภาพ ขวัญนิดา 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,704