พศจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีเชิญหิรัญบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวาย พระพรหมวชิรสุนทร ณ วิหารหลวง วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเชิญหิรัญบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวาย พระพรหมวชิรสุนทร ณ วิหารหลวง วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๐๙.๔๐ น. ณ วิหารหลวง วัดสนามพราหมณ์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญหิรัญบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวชิรสุนทร (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ให้ พระธรรมวราภรณ์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า "พระพรหมวชิรสุนทร บวรศาสนกิจจานุกูล วิบูลสีลาจารนิวิฐ ภาวนากิจวิธานปรีชา ศาสนภารธุราทร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี"

ในการนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา และนางณภัสนันท์  ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติในพิธีดังกล่าว

ภาพ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,493